Valtion yksiköt            .

Rahoituksen rooli korostuu Valtion yksiköiden päivittäisessä toiminnassa ja hankkeiden toteutuksessa. Olemme julkisen sektorin rahoituskysymyksiin erikoistunut asiantuntijayritys. Osana Kuntarahoitus-konsernia meillä on aktiivinen kontakti rahoitusmarkkinaan ja ajantasainen  tieto markkinan kehityksestä. 

Toteutus edullisemmin, laadukkaammin ja nopeammassa aikataulussa

Toiminta-ajatuksenamme on auttaa julkista sektoria tuottamaan palvelunsa edullisemmin, laadukkaammin ja nopeammassa aikataulussa. Toimimme valtion yksiköiden neuvonantajana mm. rahoitus- ja omaisuusjärjestelyissä, elinkaarihankkeissa sekä muissa investointien toteutuksen hankkeissa.

Julkisen sektorin rahoituksen asiantuntija

  • Olemme rahoituksen asiantuntijoita
  • Tuomme asiakkaan käyttöön viimeisimmän rahoitusmarkkinainformaation
  • Omaamme vahvan asiantuntemuksen investointihankkeiden toteutus- ja rahoitusmuodoista
  • Helpotamme asiakkaan työtaakkaa ja koordinoimme hankkeiden läpivientiä
  • Olemme osa valtion osittain omistamaa Kuntarahoitus-konsernia

Asiakkaina Liikennevirasto ja Senaatti-kiinteistöt

Toimimme mm. Liikenneviraston ja Senaatti-kiinteistöjen neuvonantajana. Olemme avustaneet menestyksekkäästi asiakkaitamme niin laajojen hankekokonaisuuksien toteutuksessa kuin alustavissa esiselvityksissäkin.

Suurten hankkeiden toteutuksessa rahoituksen ja palveluntarjoajien kilpailutus korostuvat. Suurten julkisten hankintojen kilpailutus on raskas prosessi, jossa toteutusmuodon valinnalla voidaan vaikuttaa oleellisesti hankkeen elinkaaren kustannuksiin. Lue lisää Liikenneviraston E18 Koskenkylä-Kotka referenssihankkeesta.

Omaisuusjärjestelyissä avustamme asiakkaitamme kokonaisvaltaisesti hankkeen suunnitteluvaiheesta järjestelyn läpivientiin. Toteutamme mm. omaisuuserien arvonmääritykset, hankkeiden ja rahoituksen strukturoinnit sekä avustamme järjestelyn edellyttämän dokumentaation valmistelussa. Avustamme järjestelyn toteutukseen liittyvissä neuvotteluissa sekä järjestelyn viimeistelyssä.

Lue lisää palveluistamme.

Toimimme aktiivisesti seuraavilla valtionyksiköiden toimialoilla

  • Asuminen
  • Kuljetus ja liikenne
  • Maankäyttö
  • Sosiaali- ja terveyspalvelut
  • Toimitilat

Lue lisää toimialoistamme