Inspira ab             .

Kommunfinans Abs dotterbolag Inspira Ab erbjuder kvalificerad och oberoende rådgivning inom olika områden för finansiering. Kommunfinans Abp är ett kreditinstitut som ägs av den kommunala sektorn. Kommunfinans har högsta möjliga rating för långsiktig finansiering, dvs AAA från Moody's och Standard & Poors. Bolagets medel som garanteras av Kommunernas garanticentral erhålls från internationella kapitalmarknader och inhemska investerare.

Inspira Ab:s kunder utgörs av den offentliga sektorn och företag som erbjuder sina tjänster till den offentliga sektorn. Till våra kunder hör statliga enheter, kommuner, företag som ägs av kommuner och olika företag vilka erbjuder tjänster till den offentliga sektorn.

Våra tjänster omfattar rådgivning inom företagsarrangemang (finansiell omstrukturering, fusioner, förvärv) och alternativa finansieringsmodeller och rådgivning för olika investeringsprojekt (social och ekonomisk infrastruktur samt fastigheter).

Vår verksamhetside är att stöda den offentliga sektorn att optimera sin användning av kapital, ordna tjänster och verkställa investeringsbehov. Vårt främsta mål är att möliggöra tjänsteproduktion och genomförande av investeringar mer ekonomiskt, med bättre kvalitet och med en snabbare tidtabell.