PPP-mallin soveltamismahdollisuudet laajenevat vuoden 2018 alusta

Vuoden 2018 alusta alkaen valtion lisäksi myös kunnat ja muut tilaajatahot voivat soveltaa Public Private Partnership (PPP) -mallia infra- ja toimitilahankkeisiinsa. Soveltamisen mahdollistaa vuoden alusta voimaan tullut elinkeinoverolain ja arvonlisäverolain muutos, joka laajentaa mallin soveltajatahoja sekä soveltamiskohteita.

PPP-mallin käyttämisestä Suomessa on hyviä kokemuksia neljästä suomalaisesta moottoriteiden elinkaarihankkeesta. Mallissa toteuttajana ja palveluntuottajana toimiva hankeyhtiö suunnittelee, rakentaa, rahoittaa, ylläpitää ja kantaa pitkäaikaisen vastuun työnsä laadusta. Yhteisenä nimittäjänä hankkeille ovat olleet aikataulupitävyys, kustannuspitävyys sekä yleisesti korkea rakentamisen ja kohteen ylläpidon ja käytettävyyden laatu. Malli mahdollistaa suurten investointikokonaisuuksien hankkimisen yhtenä hankkeena, edullisella ulkopuolisella rahoituksella ja laajalla elinkaarivastuulla. Tästä johtuen malli soveltuu kuntakentässä toimitila- ja infrahankkeiden toteuttamiseen.

Mahdollisia hankkeita mallin soveltamiselle ovat mm. kasvavasta korjausvelasta sekä sisäilmaongelmista aiheutuvat laajat kouluinvestointitarpeet ympäri Suomea. Kokonaishoitopalvelumallin keskeinen osa on palveluntuottajan elinkaarivastuu, eli palveluntuottaja vastaa kohteen suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnosta pitkän esim. 20 vuoden ajan ja saa palvelumaksunsa ainoastaan, mikäli kohteen olosuhteet ja kunto ovat sovitun mukaiset. Lisäksi kokonaishoitopalvelumalli mahdollistaa suurten ja useita kohteita sisältävien hankekorien kilpailuttamisen ja toteuttamisen yhden kokonaispalveluhankkeen sisällä. Infrarakentamisen puolella suuret kunnalliset infrahankkeet kuten esim. Helsingin keskustatunneli tai kaupunkien raideinvestoinnit olisivat erinomaisesti kokonaishoitopalvelumallilla toteutettavaksi sopivia hankkeita.

Laajentamalla PPP-mallin soveltamismahdollisuuksia muillekin julkisen sektorin tahoille kuin valtiolle ja laajentamalla mallin soveltamista myös mm. toimitilahankkeisiin, lisätään samalla mahdollisuuksia Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) rahoituksen hyödyntämiseen suomalaisissa hankkeissa. ESIR-rahoitusta voidaan hyödyntää julkisissa hankkeissa, mikäli ne on toteutettu yksityisrahoitteisesti kuten PPP-hankkeet. Mallin sisältämä rahoitusratkaisu mahdollistaa investoinnin kustannuksen jaksottamisen hankkeen elinkaaren ajalle, mikä voi osaltaan mahdollistaa kannattavaksi arvioitujen suurten investointien toteuttamispäätöksen tekemisen.

Inspiralla on Suomen laajin kokemus tilaajatahojen neuvomisesta suomalaisissa PPP-hankkeissa ja mallin soveltamisesta Suomen olosuhteissa. Inspira on toiminut Liikenneviraston taloudellisena neuvonantajana kolmessa viimeisessä elinkaarihankkeessa (E18 Koskenkylä-Kotka moottoritie, Kokkola-Ylivieska kaksoisraide, E18 Hamina-Vaalimaa moottoritie).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ota yhteyttä