Investointihankkeet ja rahoitusratkaisut

Avustamme asiakkaitamme suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia rahoitusjärjestelyjä investointihankkeisiin, joilla on käynnistyttyään kymmenien vuosien vaikutukset toiminnan kustannuksiin ja riskeihin.

Toimeksiantomme liittyvät investointihankkeiden valmistelun ja toteutuksen eri vaiheisiin hankkeiden valmistelusta rahoitusjärjestelyihin, hankesalkkujen kehittämiseen sekä erilaisiin julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeisiin. Huomioimme hankkeiden valmistelussa ja toteutuksessa asiakkaan tavoitteet, koko investoinnin elinkaaren sekä vaikutukset asiakkaan taloudelliseen asemaan.

Onnistunut investointihanke on rahoituksen ja toteutusmallin yhdistelmä

Toimintamme tavoitteena on aina mahdollistaa asiakkaidemme investointihankkeiden rahoitus hankkeen ominaisuudet huomioivalla rahoituskokonaisuudella.

 • Valmisteluvaiheessa suunnittelemme käytettävän toteutus- ja sopimusmallin, rahoituskokonaisuuden sekä julkisissa hankkeissa soveltuvan hankintaprosessin.
 • Toteutusvaiheessa neuvottelemme tai kilpailutamme asiakkaamme tavoitteiden mukaisen investoinnin toteutus- ja rahoituskokonaisuuden.

Kokemuksemme perusteella osaamme tunnistaa erilaisille hankkeille ja toimijoille sopivia ja tasapainoisia, sekä rahoituskelpoisia riskienjakomalleja. Verkostomme kautta löydämme tarvittaessa hankkeisiin soveltuvan oman pääoman sekä vieraan pääoman rahoituksen. Teknisissä, juridisissa ja verotuksellisissa kysymyksissä käytämme apunamme laajaa yhteistyökumppaniverkostoamme sekä asiakkaan asiantuntijoita.

Palveluitamme

Neuvomamme hankkeet ovat liittyneet erityisesti erilaiseen taloudelliseen ja sosiaaliseen infrastruktuuriin kuten koulurakennusten ja sairaaloiden rakentamiseen, moottoriteiden ja ratojen rakentamiseen ja rahoitukseen, laajakaistahankkeiden rahoitukseen, vedenpuhdistamoiden ja voimalainvestointien rahoittamiseen sekä monen tyyppisten projektien rahoitukseen. Tyypillisiä toimeksiantotyyppejä meille ovat mm.:

 • Investointihankkeiden toteutusmallien arviointi, valinta ja rahoitusrakenteen suunnittelu

 • Erityisluottolaitosten rahoitusprosessit ja hankkeiden velkarakenne (EIB, NIB, Kuntarahoitus)

 • Infrastruktuurisijoittajien hakuun ja neuvotteluihin liittyvät palvelut

 • Julkiset hankintamenettelyt elinkaarihankkeissa ja muissa julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeissa (mm. väylät, toimitilat, verkostot, julkinen liikenne)

 • Laajempien rahoitusohjelmien ja rahoituskokonaisuuksien sekä erilaisten projektirahoitusrakenteiden suunnittelu ja toteutus

 • Investointihankkeisiin ja rahoitusjärjestelyihin liittyvät markkinavuoropuhelut

 • Investointihankkeiden taloudellinen mallintaminen rahoitusprosessien ja päätöksenteon tarpeisiin

Asiakkaamme

Olemme toimineet Suomessa ns. elinkaarihankkeiden nykyisen markkinakäytäntöjen kehittäjänä. Elinkaarihankkeessa yksityinen toimija suunnittelee ja toteuttaa hankkeen pitkäaikaisella tyypillisesti yli 10 vuoden ylläpito- ja käytettävyysvastuulla. Olemme kehittäneet erilaisten rahoitusvälineiden (leasing, projektirahoitus) käyttöä erilaisten investointihankkeiden ja hanketyyppien rahoituksen suunnittelijana ja toteuttajana.

Asiakkaisiimme kuuluu suuria kaupunkeja (mm. Helsinki, Espoo, Tampere, Turku, Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Rovaniemi), valtion yksiköitä (Liikennevirasto ja Senaattikiinteistöt), energia- ja muita infrastruktuuriyhtiöitä sekä rakennusliikkeitä ja sijoittajia, jotka ovat toteuttamassa vaativia investointihankkeita.

Tunnemme eritysluottolaitosten rahoitusmallit ja käyttötavat. Olemme mm. avustaneet Työ- ja elinkeinoministeriötä Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) neuvonantajana Suomessa vuosien 2015-2016 aikana.

Esimerkkejä investointihankkeiden valmistelusta ja rahoituksesta:

 • Laajakaistahankkeiden rahoitus (verkkojen rakentamis- ja operointivaiheet)

 • Väylähankkeiden ja muiden väyläinfrastruktuurien elinkaarimallien valmistelu ja hankintaprosessin toteutus (moottoritiehankkeet)

 • Tuotannollisten hankkeiden rahoituksen valmistelu ja erityisluottolaitosrahoitus

 • Vedenpuhdistuslaitosinvestointien rahoitussuunnittelu

 • Riskienhallinnan toteutus ja huomioiminen rahoitusjärjestelyissä

 • Urakkamuotojen ja rahoituksen yhdistäminen

 • Toimitilojen (esim. kouluhankkeiden, sairaaloiden) elinkaarimallit

 • Maksumekanismit ja vaikuttavuuden huomioiminen rahoitus- ja sopimusmalleissa

Muut palvelut

Ota yhteyttä