Omaisuus- ja yritysjärjestelyt

Toimimme taloudellisena neuvonantajana kuntasektorin, valtion yksiköiden sekä yksityisten yritysten ja yhteisöjen omaisuus- ja yritysjärjestelyissä sekä strategisissa selvityksissä.

Omaisuus- ja yritysjärjestelypalvelumme kattavat mm. seuraavat palvelut:

Yritys- ja omaisuusmyynnit

Toimimme neuvonantajina asiakkaillemme yritysten, yrityksen osien tai yksittäisen liiketoiminnan myynnissä. Avustamme asiakasta järjestelyiden suunnitelmallisessa ja tehokkaassa läpiviennissä tyypillisesti johtamalla koko projektin asiakkaan kanssa sovitun mukaisesti.

Esimerkkireferenssi: Helsingin Bussiliikenne

Yritysostot ja fuusiot

Toimimme neuvoantajana yritysostoissa ja fuusioissa varmistaen asiakkaillemme parhaan mahdollisen lähestymistavan, ajoituksen, rakenteen, arvonmäärityksen ja toteutuksen.

Organisointimuotoselvitykset, liikelaitostamiset ja yhtiöittämiset

Toimimme asiakkaidemme neuvoantajana heidän suunnitellessaan toimintansa uudelleenorganisoimista. Organisointimuotoselvitysten avulla asiakkaamme saa käsityksen organisaationsa nykytilasta ja suosituksen toiminnan kehittämisestä. Lisäksi avustamme asiakkaitamme liikelaitostamisissa sekä yhtiöittämisissä varmistaen prosessin sujuvan ja tehokkaan läpiviennin.

Esimerkkireferenssi: Työplus yhtiöittäminen

Arvonmääritykset

Teemme arvonmäärityksiä asiakkaillemme joko osana omaisuusjärjestelyä tai yksittäisinä toimeksiantoina. Arvonmäärityksissä noudatetaan vakiintuneita, yleisesti hyväksyttyjä arvonmäärityskäytäntöjä.

Konsernirakenneselvitykset ja omistajastrateginen neuvonanto

Konsernirakenneselvityksissä tarkastellaan konserniyhtiöiden omistamisen vaihtoehtoja ja kehittämispotentiaalia. Lopputuloksena kunkin liiketoiminnon toteutukselle määritellään tavoitetila sekä esitetään työn pohjalta syntyneet toimenpide-ehdotukset konsernin kehittämiseksi.

Taloudellisen aseman analysointi ja toimenpidevaihtoehtojen arviointi jne.

Analysoimme asiakkaamme yrityksen tai organisaation taloudellisen aseman ja teemme analyysin toimenpidevaihtoehdoista toiminnan kehittämiseksi tai tervehdyttämiseksi.

Toimialaselvitys

Toimialaselvityksissä voimme esimerkiksi kartoittaa asiakkaillemme mahdollisuuksia toimialan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa tai voimme tarkastella valikoidun toimialan nykytilaa sen kehitystrendejä ja tulevaisuuden näkymiä esimerkiksi markkinoille aikovan sijoittajan lukuun.

Taloudellinen mallintaminen

Taloudellinen mallintaminen kuuluu osana palveluihimme omaisuusjärjestelyiden eri osa-alueilla. Teemme lisäksi yksittäisinä toimeksiantoina taloudellisia mallinnuksia esim. yhtiöiden strategisen päätöksenteon tueksi, taloussuunnittelua tai rahoitusneuvotteluita varten. Noudatamme taloudellisessa mallinnuksessa FAST-standardia, jolla varmistamme mallinnuksen korkean laadun ja virheettömyyden.

Muut palvelut

Ota yhteyttä