Toimitilat ja kiinteistöt

Inspira on toteuttanut toimitiloihin ja kiinteistöihin liittyviä toimeksiantoja viimeisen viiden vuoden aikana noin 50 vuodessa. Inspiralla on vahva kokemus toimitilahankkeissa kuntien, valtion yksiköiden sekä yksityisen sektorin kiinteistökehittäjien, rahoittajien ja sijoittajien taloudellisesta neuvonannosta.

Palvelumme kattavat hankkeen elinkaaren kaikki vaiheet:

1. Suunnitteluvaihe

  • Erilaisten investointihankkeiden kannattavuusanalyysit julkisen ja/tai yksityisen sektorin näkökulmasta
  • Hankkeisiin soveltuvien hankemallien arviointi ja suunnittelu
  • Hankkeiden rahoitettavauuden selvittäminen ja rahoitussuunnittelu

2. Hankintavaihe

  • Tilaajien ja tarjoajien avustaminen investointihankkeiden hankintaprosesseissa
  • Rahoituksen järjestäminen eri rahoitusinstrumenteilla ja -lähteistä

3. Käyttö- ja luopumisvaihe

  • Neuvontapalvelut kiinteistöpääoman tuottavuuden parantamiseksi
  • Kiinteistöjen osto- ja myyntineuvonanto
  • Kiinteistöarvioinnit (AKA) ja analyysit

Hankkeiden suunnitteluvaihe

Suunnitteluvaiheessa on tärkeää ymmärtää ja varmistaa hankkeen kannattavuuden ajurit. Hankkeen toteuttamisen ja rahoittamisen vaihtoehtoihin voidaan vaikuttaa suunnitteluvaiheessa ja oikein valitulla toteutus- ja rahoitusmallilla voi olla keskeinen merkitys hankkeen onnistumiselle.

Toimimme taloudellisen neuvonantajana asiakkaillemme mm. investointien kannattavuusanalyyseissä, kuntien ja yksityisen sektorin yhteistyöhankkeiden suunnittelussa, erilaisten aluekehityshankkeiden suunnittelussa, sekä toimitilainvestointien rahoitus- ja toteutusmallien selvittämisessä.

Esimerkkireferenssi: YIT Tripla

Hankintavaihe

Inspiralla on ainutlaatuinen kokemus julkisen sektorin toimitilainvestointihankkeiden neuvonannossa. Palveluihimme kuuluvat toteutus- ja rahoitusmallien sekä kilpailutusprosessien suunnittelu ja tehokas läpivienti. Olemme mm. Suomen johtava elinkaarihankkeiden asiantuntija.

Esimerkkireferenssi: Yhteenveto elinkaarihankkeista
Esimerkkireferenssi: Liikennevirasto / Hamina Vaalimaa PPP

Käyttö- ja luopumisvaihe

Tarjoamme kuntien, valtion ja yksityisen sektorin asiakkaillemme palveluita kiinteistöjärjestelyihin ja kiinteistöjohtamiseen liittyen.

Palvelumme kiinteistöjärjestelyihin liittyen kattavat kiinteistöarvioinnit AKA-pätevyydellä, myynti- ja ostoneuvonannon sekä monipuoliset markkina-analyysit.

Kiinteistöjohtamisen palvelumme tavoitteena on asiakkaan omaisuuden hallinnan tehostaminen mm. kiinteistöstrategian kehittämisen ja jalkauttamisen kautta.

Esimerkkireferenssi: Raaseporin kaupunki

Muut palvelut

Ota yhteyttä