Toimeksiantoja

Inspira YIT:n neuvonantajana TRIPLA-kauppakeskushankkeessa

Inspiran toimeksianto ja rooli

Inspira avusti YIT:tä Helsinkiin rakennettavassa Tripla-hankkeessa hankkeen taloudellisessa mallintamisessa. Taloudellista mallia hyödynnettiin kauppakeskusta koskevissa rahoitusneuvotteluissa ja rahoitussopimukset allekirjoitettiin 22.6.2016 Euroopan investointipankin, Pohjoismaiden investointipankin, Danske Bankin ja Handelsbankenin kanssa, minkä myötä sopimukset Triplan kauppakeskuksen toteuttamisesta yhteisyrityksenä astuivat voimaan. Kauppakeskuksen ja pysäköintilaitoksen toteutuksen yhteisarvo suunnittelu-, tontti- ja rahoituskuluineen on noin 600 miljoonaa euroa. Triplan kauppakeskuksen rakennuttajana toimivassa projektiyhtiössä osakkeenomistajina ovat YIT, Etera, Onvest ja Fennia.

Mall of Tripla on valmistuessaan liiketilojen lukumäärällä mitattuna Suomen suurin kauppakeskus. Vuokrattavaa tilaa on yli 85 000 neliötä noin 250 toimijalle, ja pysäköintipaikkoja on noin 2 300 autolle. Kauppakeskuksen lisäksi YIT:n toteuttamaan Triplaan rakennetaan toimistotiloja, asuntoja ja hotelli. Myös Pasilan asema ja sen yhteyteen toteutettava joukkoliikenneterminaali ovat osa hanketta. Triplan pohjoispuolelle kaupunki on kaavoittanut Ratapihakorttelit, joihin rakennetaan asuntoja 3 000 asukkaalle. Triplan eteläpuolelle on tulossa tornitaloalue, jonka suunnittelukilpailu käynnistyy tämän vuoden aikana.

Inspira toimi hankkeessa YIT:n neuvonantajana vastaten hankkeen taloudellisesta mallintamisesta ja mallinnukseen liittyvästä raportoinnista hankkeen rahoittajille ja sijoittajille. Lisäksi Inspira avusti hankkeen rahoituskokonaisuuden korkosuojausten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Hankkeessa pystyttiin tehokkaasti hyödyntämään Inspiran infrahankkeiden projektirahoituksesta keräämää kattavaa kokemusta.

”Projektirahoitushankkeelle tyypillisiä piirteitä ovat monimutkaiset rahoitussopimukset ja – rakenteet sekä tiukka aikataulu. Inspiralta saamamme tuki oli osaltaan mahdollistamassa rahoitussopimusten allekirjoitusta tavoiteaikataulussa. Erityisen tyytyväisiä olemme Inspiran asiakaskeskeisyyteen ja kykyyn hallita tiukatkin aikataulut.” toteaa Antti Seppälä, YIT:ltä.

Hankkeen valmisteluun Inspirassa osallistuivat projektipäällikkö Tuomas Määttä, analyytikko Olli Immonen, apulaisjohtaja Jon Forssell ja johtaja Riku Tolvanen.

Lisätietoja:

Tuomas Määttä, [email protected], 040 717 9748

Hanke
Tripla rahoituksen järjestäminen

Hankkeen koko
600 M €

Vuosi
2016

Kysy lisätietoja

Inspira toimi liikenneviraston taloudellisena asiantuntijana onnistuneessa hankintaprosessissa

Inspiran toimeksianto ja rooli

Liikennevirasto ja Tieyhtiö Vaalimaa Oy allekirjoittivat 9.6.2015 lähes 20 vuoden palvelusopimuksen elinkaarimallilla toteutettavan E18 Hamina–Vaalimaa -moottoritien toteuttamisesta Tieyhtiö Vaalimaa Oy:n kanssa. Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy vastasi hankkeen taloudellisesta ja rahoituksellisesta neuvonannosta.

Sopimus sisältää moottoritien suunnittelun, rakentamisen, rahoituksen ja kunnossapidon. Palvelusopimuksen kokonaisarvo on 378 miljoonaa euroa. Elinkaarimallilla moottoritie pystytään toteuttamaan kustannusarviotaan edullisemmin ja etuajassa. Onnistuneen hankintaprosessin tuloksena Liikennevirasto tulee saamaan merkittävät säästöt pienentyneinä palvelumaksuina ja tie avautuu liikenteelle jo keväällä 2018, vuotta suunniteltua aiemmin. Tien rakentaminen alkaa kesäkuussa. Rakentamisesta vastaa YIT Rakennus Oy.

”Hyvän taloudellisen lopputuloksen mahdollisti Inspiran tiimin kokemus, erinomainen rahoitusosaaminen sekä ajantasainen tietämys rahoitus- ja elinkaarihankemarkkinoista”, sanoo Liikenneviraston projektijohtaja Lars Westermark.

”Erinomaisesti johdettu hankintaprosessi, tiivis neuvottelu tarjoajien kanssa tarjousaikana ja suotuisat markkinaolosuhteet säästivät Liikennevirastolle merkittävän euromäärän. Saadut kokemukset tulisi hyödyntää tulevissa suurissa infraprojekteissa”, kertoo Inspiran Riku Tolvanen.

Elinkaarimallilla voidaan merkittävästi tehostaa suunnittelua ja ennen kaikkea nopeuttaa moottoritien rakentamista ja käyttöönottoa. E18 Hamina–Vaalimaa -moottoritien tuleville käyttäjille tämä merkitsee sitä, että korkealaatuinen ja turvallinen tieyhteys on käytettävissä jopa vuosia aikaisemmin kuin tavanomaisessa hankintamallissa.

Taloudellisen neuvonannon osalta projektinjohtajana toimi Inspirassa johtaja Riku Tolvanen. Inspiran tiimin muina keskeisinä asiantuntijoina olivat apulaisjohtaja Jon Forssell, projektipäällikkö Tuomas Määttä sekä analyytikko Jesper Mäkinen. Inspira toimi tiiviissä yhteistyössä oikeudellisen neuvonannon osalta asianajotoimisto Hannes Snellman Oy:n kanssa.

E18 Hamina–Vaalimaa -hanke pähkinänkuoressa

Tiehanke käsittää 32 kilometrin pituisen uuden moottoritien ja siihen liittyviä muita tiejärjestelyjä. Rakennettava tieosuus on viimeinen osa E18-moottoritietä, joka kulkee Suomen halki Turusta itärajalle. Kokonaisuuteen kuuluu myös Vaalimaan raskaan liikenteen järjestelyjen rakentaminen. Lisäksi kevyen liikenteen väyliä parannetaan ja niitä rakennetaan lisää. Raskaan liikenteen odotusalue Vaalimaalla otetaan käyttöön keväällä 2017 ja moottoritie avataan liikenteelle keväällä 2018. Vuoteen 2034 kestävällä elinkaarisopimuksella toteutettavan hankkeen palveluntuottaja on Tieyhtiö Vaalimaa Oy, joka vastaa hankkeen rahoituksesta sekä suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Hankkeen pääurakoitsija on YIT Rakennus Oy.

Lisätietoja:

Inspira: Johtaja Riku Tolvanen, +358 50 577 2653, [email protected]

Liikennevirasto: Projektijohtaja Lars Westermark, puh. +358 29 534 3838,[email protected]

http://www.epressi.com/tiedotteet/logistiikka-ja-liikenne/e18-hamina-vaalimaa-moottoritien-palvelusopimus-on-allekirjoitettu.html

Hanke
Hamina-Vaalimaa PPP

Hankkeen koko
378 M €

Vuosi
2015

Kysy lisätietoja

Inspira on avustanut Kokkolan Työplus –työterveysliikelaitosta yhtiöittämisen valmistelussa ja toteutuksessa

Inspiran toimeksianto ja rooli

Inspira on avustanut Kokkolan Työplus –työterveysliikelaitosta yhtiöittämisen valmistelussa ja toteutuksessa. Työplussan osakeyhtiömuotoisen toiminnan on tarkoitus alkaa vuoden 2017 alusta.

Työssä Inspira laati mm. yhtiömuotoisen toiminnan taloudellisen mallinnuksen, jolla varmistettiin perustettavan yhtiön taloudelliset toimintaedellytykset.

Yhtiöittämisselvityksen verotuksen ja juridiikan osalta Inspira teki yhteistyötä Advico Grant Thorntonin kanssa.


Hanke
Kokkola Työplus yhtiöittäminen

Vuosi
2016

Kysy lisätietoja

Inspira selvitti kaupungin (luottamuksellinen) strategisia vaihtoehtoja suoran valinnan palveluiden tuotannossa ja vaihtoehtojen vaikutuksia kaupungille

Inspiran toimeksianto ja rooli

Selvityksen kohteena olevat toimintamallivaihtoehdot olivat:

 • Nykymallilla jatkaminen
 • Oman toiminnan yhtiöittäminen
 • Yhteisyritys
 • Ulkoistus

Inspira tarkasteli mm. toimintamallivaihtoehtojen taloudellisia vaikutuksia, hyötyjä, haittoja ja riskejä kaupungin näkökulmasta, vaihtoehtojen toteutettavuutta eri ajankohdissa sekä sote-uudistuksen lainsäädännöllistä toimintaympäristöä

Työssä valmistettiin esitysmateriaali sekä järjestettiin yhteinen workshop kaupungin kanssa.

Hanke
Kaupungin suoran valinnan sote-palvelujen organisointivaihtoehtojen arviointi

Vuosi
2017

Kysy lisätietoja

Inspira avusti Helsingin kaupunkia Helsingin Bussiliikenne Oy:n divestoinnissa

Inspiran toimeksianto ja rooli

Inspira toimi yhdessä Grant Thorntonin kanssa Helsingin kaupungin neuvonantajana yritysjärjestelyn valmistelussa ja toteuttamisessa.
Inspiran tehtäviin kuuluivat mm.:

 • Myyntimateriaali kuten Information Memorandumin laatiminen
 • Yhtiön alustava arvonmääritys
 • Potentiaalisten ostajaehdokkaiden kartoitus ja kontaktointi kotimaassa ja Euroopassa
 • Neuvotteluissa avustaminen sekä kaupan asiakirjojen laadinta

Toimeksianto alkoi 2015 vuoden alussa ja Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupan 21.10.2015.

Tietoa hankkeesta

 • Helsingin kaupunki myy Helsingin Bussiliikenne Oy:n liiketoimintansa Koiviston Autolle liiketoimintakaupalla.
 • Kauppahinnaksi muodostui noin 24 MEUR.
 • Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto on 75 miljoonaa euroa. Henkilöstön lukumäärä on 918. Heistä linja-autonkuljettajia on 820. Henkilöstö siirtyy ostajalle vanhoina työntekijöinä. Linja-autoja kaupassa siirtyy 354 kappaletta.
 • Liiketoiminta siirtyy ostajalle 31.12.2015.

Hanke
Helsingin Bussiliikenne Oy:n divestointi Koiviston Autolle

Vuosi
2015

Kysy lisätietoja

Inspira Sodankylän neuvonantajana hyvinvointikeskuksen elinkaarihankkeen kilpailutuksessa

Inspiran toimeksianto ja rooli

Sodankylän kunta allekirjoitti 20.6.2017 Lemminkäisen kanssa Sodankylän hyvinvointikeskuksen elinkaarihankesopimuksen. Hankkeen kokonaisarvo on noin 33 miljoonaa euroa, josta investoinnin osuus on noin 19 miljoonaa euroa ja noin 14 miljoonaa kiinteistöpalveluita. Sopimuksen mukaisesti hankkeen suunnittelun ja toteutuksen lisäksi rakennusten ylläpito, käyttäjäpalvelut sekä perusparannusinvestoinnit ovat Lemminkäisen vastuulla 20 vuoden ajan.

Hyvinvointikeskukseen keskitetään Sodankylän päivystyspoliklinikka, kiireetön vastaanottotoiminta, laboratorio- ja röntgenosastot, hammashoidon tilat, tarkkailu- ja kuntoutusosastot, työterveyshuolto, fysioterapia sekä perhepalvelukeskus, jonne sijoittuvat äitiys-, lasten- ja perheneuvolan, mielenterveystoimiston ja sosiaalitoimiston palvelut. Rakennuksen pinta-ala on noin 6 800 neliömetriä. Sodankylän hyvinvointikeskus on ensimmäinen hoivatilojen elinkaarihanketoteutus Suomessa.
Inspira toimi Sodankylän kunnan neuvonantajana hankkeen kilpailutuksessa. Inspiran tiimissä projektissa työskentelivät projektia vetänyt Riku Tolvanen, Tuomas Määttä, Juho Paananen ja Pekka Neva.

Hanke rahoitetaan Kuntarahoituksen toimesta kiinteistöleasingillä.

Lisätietoja:
Riku Tolvanen, johtaja, [email protected], 050 577 2653

Hanke
Sodankylän hyvinvointikeskuksen elinkaarihanke

Vuosi
2017

Kysy lisätietoja

Inspira Parkanon kaupungin neuvonantajana elinkaarimallin koulukampuksessa

Inspiran toimeksianto ja rooli

Parkanon kaupunki on 31.3.2017 allekirjoittanut sopimukset Parkanon uuden koulukampuksen toteuttamisesta. Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy toimi hankkeessa Parkanon kaupungin neuvonantajana. Hankkeen toteuttajaksi on valittu Lemminkäinen Talo Oy.

Hankkeen sopimusten kokonaisarvo on noin 26 M€, sisältäen hankkeen suunnittelun ja toteutuksen lisäksi rakennusten hoidon, ylläpidon, käyttäjäpalvelut sekä palvelusopimuksen aikaiset perusparannusinvestoinnit 20 vuoden palvelujakson ajan. Elinkaarimallilla osaltaan varmistetaan, ettei kohteissa synny sisäilmaongelmia sopimusaikana.
Uusi koulukampus rahoitetaan Kuntarahoituksen kiinteistöleasingilla.

Inspiran vetämä konsulttiryhmä on yhdessä Parkanon kaupungin kanssa valmistellut ja kilpailuttanut sopimuskokonaisuuden, johon sisältyy opetustilojen lisäksi valmistuskeittiö, ruokasali, liikuntatilat ja 300-paikkainen auditorio. Opetustilat tulevat valmistuttuaan kesällä 2019 palvelemaan noin 400 alakoululaista ja 200 yläkoululaista sekä noin 130 toisen asteen opiskelijaa. Rakennusten pinta-ala on yhteensä 7 880 bruttoneliötä.

”Tilat on suunniteltu tukemaan uuden opetussuunnitelman pedagogisia periaatteita ja tavoitteita. Muunneltavuuden ja älylaitteiden laajan hyötykäytön mahdollistamisen lisäksi suunnittelun painopisteenä on ollut muun muassa ilmaisutaidon oppimiseen kannustaminen. Kampuksen tilatehokkuus on viety pitkälle tilojen yhteiskäytön ja muunneltavuuden keinoin”, sanoo Parkanon kaupungin tekninen johtaja Jarmo Kyösti.

Hankkeen konsulttiryhmään kuuluivat taloudellisena neuvonantajana Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy, oikeudellisena neuvonantajana asianajotoimisto Krogerus Oy ja teknisinä neuvonantajina Ramboll CM Oy ja Ramboll Finland Oy.

Inspira on ollut taloudellisena neuvonantajana useissa elinkaarihankkeissa, mm. Espoossa, Kuopiossa, Hollolassa, Kokkolassa ja Oulussa.
Inspiran Parkanon elinkaarihankkeen projektitiimiin kuuluivat projektinvetäjänä johtaja Riku Tolvanen, senior analyytikko Juho Paananen ja analyytikko Pekka Neva.

Lisätietoja:
Riku Tolvanen, johtaja, [email protected], 050 577 2653

Hanke
Parkanon koulun elinkaarihanke

Vuosi
2017

Kysy lisätietoja

Inspira avusti Raaseporin kaupunkia kiinteistöstrategian laadinnassa

Inspiran toimeksianto ja rooli

Inspira toimi Raaseporin kaupungin neuvonantajana talouden tasapainotusohjelmaan ja toimitiloihin liittyvissä toimenpiteissä.

Inspiran tehtäviin kuuluivat mm.:

 • Kaupunginhallinnon sijoittumisvaihtoehtojen analysointi talouden näkökulmasta
 • Kiinteistöstrategian (salkutuksen) laadinta ja taloudellisten vaikutusten arviointi
 • Sisäisten vuokrien päivitys

Toimeksiannot toteutettiin vuonna 2016 välillä tammikuu – elokuu. Inspira toteutti toimeksiannot yhdessä yhteistyökumppaninsa Tilakonsultit TM2 Oy:n kanssa.

”Inspiran apu kiinteistöstrategian laadinnassa auttoi meitä saamaan toimitilaomaisuutemme parempaan hallintaan. Toimitilainvestointien ohjelmointi helpottuu huomattavasti, kun hallinnalle on yhteisesti sovitut linjaukset”

Jan Gröndahl, tekninen johtaja, Raaseporin kaupunki

Toimeksiannon keskeiset lopputulokset

 • Kiinteistöstrategian ja toimenpideohjelman laadinta ja käyttöönotto
 • Toimenpideohjelman säästöpotentiaalin mallinnus 31 M € (15v. tarkastelujakso)
 • n. 270 kohteesta 100 kohdetta Poistosalkkuun (myytäviä/purettavia)

Lisätietoja:
Inspira: Johtaja Riku Tolvanen, +358 50 577 2653, [email protected]

Hanke
Raaseporin kiinteistöstrategia

Vuosi
2016

Kysy lisätietoja

Inspira toimi neuvonantajana neljän suomalaisen energiayhtiön investoidessa aurinkosähköön

Inspiran toimeksianto ja rooli

Kotimaiset energiayhtiöt Pori Energia Oy, Rauman Energia Oy, Vakka-Suomen Voima Oy ja Oulun Seudun Sähkö ovat sopineet Naps Solarin aurinkosähköjärjestelmien toimittamisesta ja myymisestä. Samalla energiayhtiöt hankkivat osakkuuden Naps Solar Oy:stä, jonka suurin omistaja on Taalerin kiertotalousrahasto. Yhteistyö on merkittävä avaus järjestelmällisen kotitalouksien sekä yritysten omaan käyttöön tuotettavan aurinkosähkön saralla Suomessa. Inspira toimi energiayhtiöiden neuvonantajana järjestelyssä.

Aurinkosähkö on maailman voimakkaimmin kasvava energian tuotantomuoto. Myös sen tuotantokustannus on laskenut erittäin nopeasti. Tämä on lisännyt aurinkosähkön kysyntää Suomessakin. Neljä kotimaista energiayhtiötä päättivät investoida aurinkosähköosaamiseen osallistuakseen nopeaan kehitykseen ja tuodakseen uusia ratkaisuja asiakkailleen.

”Energia-ala on jatkuvassa muutoksessa ja aurinkosähkö on asiakkaillemme entistä houkuttelevampi vaihtoehto. Energiayhtiöille aurinkosähköjärjestelmien kilpailukyvyn lisäksi laatu ja luotettavuus ovat keskeisiä kriteerejä, kun puhutaan asiakkaiden vuosikymmeniksi tekemistä energiainvestoinneista. Haluamme tarjota asiakkaidemme käyttöön syvää osaamista aurinkosähköstä, vastuullisen toimintamallin ja takuuvarmaa laatua. Yhteistyöllä luomme pohjaa myös muiden hajautetun energiatuotannon palveluiden kehittämiselle. Napsin kokemus on vahva perusta yhteistyölle, joka sinetöitiin yhtiön osakkuudella”, summaavat energiayhtiöiden johtajat tehtyä järjestelyä.

Inspira toimi energiayhtiöiden neuvonantajana järjestelyssä. Inspiran tiimissä projektissa työskentelivät projektia vetänyt Mika Alava, Jesper Mäkinen ja Matias Vitie.

Lisätietoja:
Mika Alava, johtaja, [email protected], 050 354 3910

Hanke
Aurinkosähköyhteistyö

Vuosi
2017

Kysy lisätietoja

Järvenpään kaupungin kuntatalouden malli

Inspiran toimeksianto ja rooli

Kaupungin käyttöön toteutettu talouden mallinnustyökalu, joka helpottaa kaupungin talouden suunnitteluprosessia. Työkalu parantaa kehysvaiheen läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta, tehostaa kehysvaiheen prosessia ja vähentää manuaalista työtä.

Työkaluun syötetään toteumavuoden tilinpäätösluvut, seuraavan vuoden ennusteluvut, sekä seuraavan viiden vuoden kasvuennusteoletukset. Työkalu mahdollistaa erilaisten skenaarioiden laskennan, ja se laskee tunnusluvut ja tuottaa graafit automaattisesti kaupungin käyttöön.

Hanke
Järvenpään kuntatalouden malli

Vuosi
2017

Kysy lisätietoja

Inspiran palvelut elinkaarihankkeissa:

 • Hankkeiden esiselvitykset ja markkinakartoitukset
 • Hankintaprosessin kokonaisvaltainen hallinta, läpivienti sekä taloudellinen neuvonta
 • Hankinta-asiakirjojen laadinta, neuvottelu- ja tarjousvaiheen koordinointi ja johtaminen
 • Saatujen tarjousten ja kunnan oman tuotannon vertailulaskelmat sekä riskianalyysit
 • Sopimusasiakirjojen valmistelu

Kysy lisätietoja

Palvelut

Ota yhteyttä