Toimeksiantoja

Ylivieskan koulujen elinkaarihanke

Inspira toimii Ylivieskan hankkeessa Ylivieskan kaupungin neuvonantajana tehtävinään neuvonantopalveluiden projektinjohto ja taloudelliset neuvontapalvelut.

Taanilan alueelle Ouluntien varteen rakennettavaan uuteen yhtenäiskouluun tulee tilat noin 400 oppilaalle. Niemenrannan alueella Mäntytien ja Visalantien risteyksessä sijaitseva sisäilmaongelmainen Jokirannan koulu korvataan pääosin uudisrakennuksella noin 500 oppilaan kouluksi, mutta tavoitteena on liikuntasalirakennuksen säilyttäminen ja nykyisen keittiön muuttaminen jakelukeittiöksi.

Hankinta sisältää koulujen suunnittelun ja toteuttamisen sekä erikseen määriteltävät ylläpito- ja käyttäjäpalvelut. Tavoitteena on, että hankkeen toteuttajan vastuulla on rakennuksen käytettävyys ja olosuhteet 20 vuoden palvelujakson ajan. Toteuttajan valinta on tarkoitus toteuttaa kilpailullisella neuvottelumenettelyllä alkuvuodesta 2019. Rakennustöiden tavoiteaikataulun tavoitteena on, että koulut voidaan ottaa käyttöön syyslukukaudelle 2021.

 

Laajalahden ja Tuomarilan koulujen elinkaarihanke

Inspira toimii Espoon hankkeessa Espoon kaupungin neuvonantajana tehtävinään neuvonantopalveluiden projektinjohto ja taloudelliset neuvontapalvelut.

Hankinnassa on kysymys Espoon Laajalahden ja Tuomarilan koulujen peruskorjauksesta ja laajennuksesta suunnitteluineen. Hankintaan sisältyvät myhös noin 20 vuoden ylläpito- ja käyttäjäpalvelut. Elinkaarihankkeen palveluntuottajan  tulee vastata sekä rakentamis- että elinkaaripalveluvaiheesta.

Elinkaarihankkeen palveluntuottajan valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota tarjoajien laatimien oppimisympäristöjä koskevien suunnitteluratkaisujen laatuun.

Tavoitteena on allekirjoittaa hankintasopimus ja aloittaa suunnittelu kesällä 2018. Molempien koulujen osalta aikataulutavoitteena on, että rakennushanke valmistuu kesäkuussa 2021. Laajalahden koulun osalta tavoitteena on aloittaa rakennustyöt alkuvuonna 2019 ja Tuomarilan koulun osalta kesällä 2019.

Juvan koulukampuksen elinkaarihanke

Inspira toimii Juvan hankkeessa Juvan kunnan neuvonantajana tehtävinään neuvonantopalveluiden projektinjohto ja taloudelliset ja rahoituksen neuvontapalvelut.

Juvan koulukampus uudisrakennus toteutetaan elinkaarihankkeena. Kampukselle sijoittuu varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukion tilat. Koulun yhteyteen rakennetaan myös liikuntahalli.

Vuosaaren lukion elinkaarihanke

Inspira toimii Vuosaaren hankkeessa Helsingin kaupungin neuvonantajana tehtävinään neuvonantopalveluiden projektinjohto sekä taloudelliset neuvontapalvelut.

Vuosaaren lukion uudisrakennus toteutetaan elinkaarihankkeena. Hanke sisältää uudisrakennuksen suunnittelun ja toteuttamisen sekä erikseen määriteltävät ylläpito- ja käyttäjäpalvelut. Tavoitteena on, että hankkeen toteuttajan vastuulla on rakennuksen käytettävyys ja olosuhteet 20 vuoden palvelujakson ajan. Toteuttajan valinta tehdään kilpailullisella neuvottelumenettelyllä vuoden 2018 aikana. Tavoiteaikataulun toteutuessa lukio on 900 oppilaan käytössä kesällä 2021.

Varkauden terveyskampuksen elinkaarihanke

Inspira toimii hankkeessa Varkauden kaupungin neuvonantajana tehtävinään neuvontapalveluiden projektinjohto sekä taloudelliset ja rahoituksen neuvonantopalvelut.

Uuteen terveyskampukseen tulevat sijoittumaan muun muassa kunnan tarjoamat plikliiniset sosiaali-ja terveyspalvelut, erikoissairaanhoidin osastohoito, kuntouttava osastohoiti ja psykiatrinen perustason osastohoito ja akuuttivastaanotta sekä päivystys.

Kampuksen rakentaminen alkanee vuosina 2019-2020. Hankkeen toteuttamistavaksi on Varkaus on valinnut elinkaarimallin, jolloin rakennuksen suunnittelija, toteuttaja ja ylläpitäjä ovat sama palveluntuottaja.

Inspira Imatran neuvonantajana kilpailutuksessa

Inspiran toimi Imatran kaupungin neuvonantajana hankkeen kilpailutuksessa tehtävinään neuvonantopalveluiden projektijohto ja taloudelliset sekä rahoituksen neuvontapalvelut.

Mansikkalan koulukeskus on Suomen suurin puukoulu. Puukoulun hyötyala on 11 000 neliötä. Uusi koulu on määrä ottaa käyttöön vuonna 2020. Koulukeskukseen tulee oppimistilat 1 350 lapselle ja nuorelle päiväkodista lukioon sekä tilat oppilashuollolle. Lisäksi tiloihin sijoittuu neuvola ja nuorisopalvelu sekä sinne tulee myös toimitiloja työväenopistolle ja yhdistyksille.

Imatran kaupunki allekirjoitti 14.5.2018 YIT Talo Oy:n kanssa Mansikkalan koulukeskuksen hankintasopimuksen. Kokonaisinvestoinnin hankinta-arvo on enintään 45 miljoonaa euroa.

YIT sitoutuu peruskorjaamaan ja huoltamaan kiinteistöä 20 vuotta sen valmistumisen jälkeen. Kokonaisuudessaan YIT:n osuus eli investointi ja elinkaarimallin mukainen pitkä huoltosopimus maksavat 55 miljoonaa euroa.

Mansikkalan puukoulun havainnekuva: YIT

Inspira on avustanut Kokkolan Työplus –työterveysliikelaitosta yhtiöittämisen valmistelussa ja toteutuksessa

Inspiran toimeksianto ja rooli

Inspira on avustanut Kokkolan Työplus –työterveysliikelaitosta yhtiöittämisen valmistelussa ja toteutuksessa. Työplussan osakeyhtiömuotoisen toiminnan on tarkoitus alkaa vuoden 2017 alusta.

Työssä Inspira laati mm. yhtiömuotoisen toiminnan taloudellisen mallinnuksen, jolla varmistettiin perustettavan yhtiön taloudelliset toimintaedellytykset.

Yhtiöittämisselvityksen verotuksen ja juridiikan osalta Inspira teki yhteistyötä Advico Grant Thorntonin kanssa.


Hanke
Kokkola Työplus yhtiöittäminen

Vuosi
2016

Inspira selvitti kaupungin (luottamuksellinen) strategisia vaihtoehtoja suoran valinnan palveluiden tuotannossa ja vaihtoehtojen vaikutuksia kaupungille

Inspiran toimeksianto ja rooli

Selvityksen kohteena olevat toimintamallivaihtoehdot olivat:

 • Nykymallilla jatkaminen
 • Oman toiminnan yhtiöittäminen
 • Yhteisyritys
 • Ulkoistus

Inspira tarkasteli mm. toimintamallivaihtoehtojen taloudellisia vaikutuksia, hyötyjä, haittoja ja riskejä kaupungin näkökulmasta, vaihtoehtojen toteutettavuutta eri ajankohdissa sekä sote-uudistuksen lainsäädännöllistä toimintaympäristöä

Työssä valmistettiin esitysmateriaali sekä järjestettiin yhteinen workshop kaupungin kanssa.

Hanke
Kaupungin suoran valinnan sote-palvelujen organisointivaihtoehtojen arviointi

Vuosi
2017

Inspira avusti Helsingin kaupunkia Helsingin Bussiliikenne Oy:n divestoinnissa

Inspiran toimeksianto ja rooli

Inspira toimi yhdessä Grant Thorntonin kanssa Helsingin kaupungin neuvonantajana yritysjärjestelyn valmistelussa ja toteuttamisessa.
Inspiran tehtäviin kuuluivat mm.:

 • Myyntimateriaali kuten Information Memorandumin laatiminen
 • Yhtiön alustava arvonmääritys
 • Potentiaalisten ostajaehdokkaiden kartoitus ja kontaktointi kotimaassa ja Euroopassa
 • Neuvotteluissa avustaminen sekä kaupan asiakirjojen laadinta

Toimeksianto alkoi 2015 vuoden alussa ja Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupan 21.10.2015.

Tietoa hankkeesta

 • Helsingin kaupunki myy Helsingin Bussiliikenne Oy:n liiketoimintansa Koiviston Autolle liiketoimintakaupalla.
 • Kauppahinnaksi muodostui noin 24 MEUR.
 • Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto on 75 miljoonaa euroa. Henkilöstön lukumäärä on 918. Heistä linja-autonkuljettajia on 820. Henkilöstö siirtyy ostajalle vanhoina työntekijöinä. Linja-autoja kaupassa siirtyy 354 kappaletta.
 • Liiketoiminta siirtyy ostajalle 31.12.2015.

Hanke
Helsingin Bussiliikenne Oy:n divestointi Koiviston Autolle

Vuosi
2015

Inspira Sodankylän neuvonantajana hyvinvointikeskuksen elinkaarihankkeen kilpailutuksessa

Inspiran toimeksianto ja rooli

Sodankylän kunta allekirjoitti 20.6.2017 Lemminkäisen kanssa Sodankylän hyvinvointikeskuksen elinkaarihankesopimuksen. Hankkeen kokonaisarvo on noin 33 miljoonaa euroa, josta investoinnin osuus on noin 19 miljoonaa euroa ja noin 14 miljoonaa kiinteistöpalveluita. Sopimuksen mukaisesti hankkeen suunnittelun ja toteutuksen lisäksi rakennusten ylläpito, käyttäjäpalvelut sekä perusparannusinvestoinnit ovat Lemminkäisen vastuulla 20 vuoden ajan.

Hyvinvointikeskukseen keskitetään Sodankylän päivystyspoliklinikka, kiireetön vastaanottotoiminta, laboratorio- ja röntgenosastot, hammashoidon tilat, tarkkailu- ja kuntoutusosastot, työterveyshuolto, fysioterapia sekä perhepalvelukeskus, jonne sijoittuvat äitiys-, lasten- ja perheneuvolan, mielenterveystoimiston ja sosiaalitoimiston palvelut. Rakennuksen pinta-ala on noin 6 800 neliömetriä. Sodankylän hyvinvointikeskus on ensimmäinen hoivatilojen elinkaarihanketoteutus Suomessa.
Inspira toimi Sodankylän kunnan neuvonantajana hankkeen kilpailutuksessa.

Hanke rahoitetaan Kuntarahoituksen toimesta kiinteistöleasingillä.

Lisätietoja:
Ville Riihinen, projektipäällikkö, ville.riihinen@inspira.fi, 0500 677 299

Hanke
Sodankylän hyvinvointikeskuksen elinkaarihanke

Vuosi
2017

Inspira Parkanon kaupungin neuvonantajana elinkaarimallin koulukampuksessa

Inspiran toimeksianto ja rooli

Parkanon kaupunki on 31.3.2017 allekirjoittanut sopimukset Parkanon uuden koulukampuksen toteuttamisesta. Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy toimi hankkeessa Parkanon kaupungin neuvonantajana. Hankkeen toteuttajaksi on valittu Lemminkäinen Talo Oy.

Hankkeen sopimusten kokonaisarvo on noin 26 M€, sisältäen hankkeen suunnittelun ja toteutuksen lisäksi rakennusten hoidon, ylläpidon, käyttäjäpalvelut sekä palvelusopimuksen aikaiset perusparannusinvestoinnit 20 vuoden palvelujakson ajan. Elinkaarimallilla osaltaan varmistetaan, ettei kohteissa synny sisäilmaongelmia sopimusaikana.
Uusi koulukampus rahoitetaan Kuntarahoituksen kiinteistöleasingilla.

Inspiran vetämä konsulttiryhmä on yhdessä Parkanon kaupungin kanssa valmistellut ja kilpailuttanut sopimuskokonaisuuden, johon sisältyy opetustilojen lisäksi valmistuskeittiö, ruokasali, liikuntatilat ja 300-paikkainen auditorio. Opetustilat tulevat valmistuttuaan kesällä 2019 palvelemaan noin 400 alakoululaista ja 200 yläkoululaista sekä noin 130 toisen asteen opiskelijaa. Rakennusten pinta-ala on yhteensä 7 880 bruttoneliötä.

”Tilat on suunniteltu tukemaan uuden opetussuunnitelman pedagogisia periaatteita ja tavoitteita. Muunneltavuuden ja älylaitteiden laajan hyötykäytön mahdollistamisen lisäksi suunnittelun painopisteenä on ollut muun muassa ilmaisutaidon oppimiseen kannustaminen. Kampuksen tilatehokkuus on viety pitkälle tilojen yhteiskäytön ja muunneltavuuden keinoin”, sanoo Parkanon kaupungin tekninen johtaja Jarmo Kyösti.

Hankkeen konsulttiryhmään kuuluivat taloudellisena neuvonantajana Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy, oikeudellisena neuvonantajana asianajotoimisto Krogerus Oy ja teknisinä neuvonantajina Ramboll CM Oy ja Ramboll Finland Oy.

Inspira on ollut taloudellisena neuvonantajana useissa elinkaarihankkeissa, mm. Espoossa, Kuopiossa, Hollolassa, Kokkolassa ja Oulussa.

Lisätietoja:
Juho Paananen, juho.paananen@inspira.fi, 050 540 1153

Hanke
Parkanon koulun elinkaarihanke

Vuosi
2017

Inspira avusti Raaseporin kaupunkia kiinteistöstrategian laadinnassa

Inspiran toimeksianto ja rooli

Inspira toimi Raaseporin kaupungin neuvonantajana talouden tasapainotusohjelmaan ja toimitiloihin liittyvissä toimenpiteissä.

Inspiran tehtäviin kuuluivat mm.:

 • Kaupunginhallinnon sijoittumisvaihtoehtojen analysointi talouden näkökulmasta
 • Kiinteistöstrategian (salkutuksen) laadinta ja taloudellisten vaikutusten arviointi
 • Sisäisten vuokrien päivitys

Toimeksiannot toteutettiin vuonna 2016 välillä tammikuu – elokuu. Inspira toteutti toimeksiannot yhdessä yhteistyökumppaninsa Tilakonsultit TM2 Oy:n kanssa.

”Inspiran apu kiinteistöstrategian laadinnassa auttoi meitä saamaan toimitilaomaisuutemme parempaan hallintaan. Toimitilainvestointien ohjelmointi helpottuu huomattavasti, kun hallinnalle on yhteisesti sovitut linjaukset”

Jan Gröndahl, tekninen johtaja, Raaseporin kaupunki

Toimeksiannon keskeiset lopputulokset

 • Kiinteistöstrategian ja toimenpideohjelman laadinta ja käyttöönotto
 • Toimenpideohjelman säästöpotentiaalin mallinnus 31 M € (15v. tarkastelujakso)
 • n. 270 kohteesta 100 kohdetta Poistosalkkuun (myytäviä/purettavia)

Lisätietoja:
Inspira: Ville Riihinen, ville.riihinen@inspira.fi, 0500 677 299

Hanke
Raaseporin kiinteistöstrategia

Vuosi
2016

Inspira toimi neuvonantajana neljän suomalaisen energiayhtiön investoidessa aurinkosähköön

Inspiran toimeksianto ja rooli

Kotimaiset energiayhtiöt Pori Energia Oy, Rauman Energia Oy, Vakka-Suomen Voima Oy ja Oulun Seudun Sähkö ovat sopineet Naps Solarin aurinkosähköjärjestelmien toimittamisesta ja myymisestä. Samalla energiayhtiöt hankkivat osakkuuden Naps Solar Oy:stä, jonka suurin omistaja on Taalerin kiertotalousrahasto. Yhteistyö on merkittävä avaus järjestelmällisen kotitalouksien sekä yritysten omaan käyttöön tuotettavan aurinkosähkön saralla Suomessa. Inspira toimi energiayhtiöiden neuvonantajana järjestelyssä.

Aurinkosähkö on maailman voimakkaimmin kasvava energian tuotantomuoto. Myös sen tuotantokustannus on laskenut erittäin nopeasti. Tämä on lisännyt aurinkosähkön kysyntää Suomessakin. Neljä kotimaista energiayhtiötä päättivät investoida aurinkosähköosaamiseen osallistuakseen nopeaan kehitykseen ja tuodakseen uusia ratkaisuja asiakkailleen.

”Energia-ala on jatkuvassa muutoksessa ja aurinkosähkö on asiakkaillemme entistä houkuttelevampi vaihtoehto. Energiayhtiöille aurinkosähköjärjestelmien kilpailukyvyn lisäksi laatu ja luotettavuus ovat keskeisiä kriteerejä, kun puhutaan asiakkaiden vuosikymmeniksi tekemistä energiainvestoinneista. Haluamme tarjota asiakkaidemme käyttöön syvää osaamista aurinkosähköstä, vastuullisen toimintamallin ja takuuvarmaa laatua. Yhteistyöllä luomme pohjaa myös muiden hajautetun energiatuotannon palveluiden kehittämiselle. Napsin kokemus on vahva perusta yhteistyölle, joka sinetöitiin yhtiön osakkuudella”, summaavat energiayhtiöiden johtajat tehtyä järjestelyä.

Inspira toimi energiayhtiöiden neuvonantajana järjestelyssä. Inspiran tiimissä projektissa työskentelivät projektia vetänyt Mika Alava, Jesper Mäkinen ja Matias Vitie.

Lisätietoja:
Mika Alava, johtaja, mika.alava@inspira.fi, 050 354 3910

Hanke
Aurinkosähköyhteistyö

Vuosi
2017

Järvenpään kaupungin kuntatalouden malli

Inspiran toimeksianto ja rooli

Kaupungin käyttöön toteutettu talouden mallinnustyökalu, joka helpottaa kaupungin talouden suunnitteluprosessia. Työkalu parantaa kehysvaiheen läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta, tehostaa kehysvaiheen prosessia ja vähentää manuaalista työtä.

Työkaluun syötetään toteumavuoden tilinpäätösluvut, seuraavan vuoden ennusteluvut, sekä seuraavan viiden vuoden kasvuennusteoletukset. Työkalu mahdollistaa erilaisten skenaarioiden laskennan, ja se laskee tunnusluvut ja tuottaa graafit automaattisesti kaupungin käyttöön.

Hanke
Järvenpään kuntatalouden malli

Vuosi
2017

Palvelut

Ota yhteyttä